Než budete pokračovat: TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIES.      

Tento web však obsahuje odkazy (linky) pro přístup na jiné internetové stránky či webová úložiště, která mohou do Vašeho zařízení Cookies uložit. Naše firma dle zákona nekontroluje a nenese odpovědnost za Cookies z jiných webů, jichž není majitelem nebo jejichž Cookies nejsou bezprostředně či přímo ukládány během návštěvy našeho webu. Na veškeré odkazy či linky vedoucí mimo náš web do webových rozhraní či úložišť třetích stran, budete předem upozorněni názvem prokliku: "kliknutím přejdete na web 3-strany".

logo - BOZP a PO - Robert Frdlík

tel: 603 468 465, e-mail: robertfrdlik72@gmail.com

Fc (kliknutím přejdete na web 3-strany)

Prevence rizik BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, požární ochrana ...
Práce ve výškách, výcvik a školení, speciální technické práce ...
Revize OOPP pro práce ve výškách...

BOZP a PO - Robert Frdlík

Prevence rizik BOZP a koordinátor BOZP

Pomohu Vám nastavit pravidla pro bezpečné podnikání, správu majetku, či řízení podniku, školy, firmy.

Prožil jsem téměř třicet let v minulém století a mám dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví a záchranářství. To mi již mnoho let umožňuje efektivně fungovat jako „bezpečák“.

další informacedalší informacedalší informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

Požární ochrana

Jako bývalý profesionální „mokrý“ hasič mám praktické zkušenosti se zdoláváním požárů a mimořádných událostí. S HZS dodnes úzce spolupracuji a jsem členem zásahové jednotky dobrovolných hasičů Nižbor.

Jsem OZO PO.

další informacedalší informacedalší informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

Práce ve výškách, výcvik a školení...

Od mládí se aktivně věnuji horolezectví, a jeskyňařině. Od r. 1994 jsem téměř 20 let aktivně prováděl práce ve výškách.

Od r. 2013 jsem Instruktor Výškových prací a speloalpinismu č. IVP-016 CRAA a od r. 2020 Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (kód: 39-008-M) dle NSK ČR.

další informacedalší informacedalší informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

BOZP

Prevence rizik BOZP

Pomohu Vám nastavit pravidla pro bezpečné podnikání, správu majetku, či řízení podniku, školy, firmy. Prožil jsem téměř třicet let v minulém století a mám dlouholeté zkušenosti ve stavebnictví a záchranářství. To mi již mnoho let umožňuje efektivně fungovat jako „bezpečák“.

Připravím pro vás nutné „papíry“, ale především Vám nastavím konkrétní, jasný systém pro vaši činnost, se zaškolením Vašeho personálu a splněním všech požadavků legislativních, hlavně ale praktických postupů pro zachování Vašeho zdraví.

Zajišťuji kompletní systém BOZP a PO pro fyzické i právnické osoby.

další informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

Koordinátor BOZP na staveništi

Více než 20 ti letá praxe na stavbách mi dává schopnost účelně plnit povinnosti Koordinátora BOZP na staveništi.

Mým krédem je splnění legislativních požadavků se zřetelem na udržení reálné možnosti provádění prací efektivním způsobem, se zachováním maximálního bezpečí pracovníků.

Plány a pracovní postupy vždy konzultuji s prováděcí firmou, nevznikají „od stolu“. Klíčem k úspěšnému dokončení stavby bez úrazu je neustálá jasná a čistá komunikace tria zadavatel – dodavatel a jeho subdodavatelé – koordinátor.

další informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

BOZP a PO - Robert Frdlík

nahorunahoru

Požární ochrana

Jsem OZO PO a mohu Vám nabídnout:

  • zpracování dokumentace PO v potřebném rozsahu dle Zákona o Požární ochraně
  • konzultaci zamýšlených činností a stavebních úprav
  • bezpečnostní audit Vaší provozovny, firmy, školy, úřadu…
  • dovybavení Vašich prostor ve spolupráci s odbornými firmami ve Vašem regionu

Jako bývalý profesionální „mokrý“ hasič mám praktické zkušenosti se zdoláváním požárů a mimořádných událostí. S HZS dodnes úzce spolupracuji a jsem členem zásahové jednotky dobrovolných hasičů Nižbor.

další informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

BOZP a PO - Robert Frdlík

nahorunahoru

Práce ve výškách, výcvik a školení, speciální technické práce

Od mládí se aktivně věnuji horolezectví, a jeskyňařině. Od r. 1994 jsem téměř 20 let aktivně prováděl práce ve výškách.

Od r. 2013 jsem Instruktor Výškových prací a speloalpinismu č. IVP-016 CRAA, a zároveň od r. 2020 držitel kvalifikace Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou (kód: 39-008-M) dle Národní soustavy kvalifikací ČR.

Pohybujte se ve výškách bezpečně – mohu Vám k tomu nabídnout odborné kurzy v rozsahu od Osoby seznámené (umí na pracovišti vyhodnotit rizika a neuvést se v ohrožení) až po Výškový pracovník – Průmyslový lezec (samostatný pohyb v závěsu na laně, budování kotvení, záchrana z lana) dle terminologie NV č. 362/2005 Sb.

Provádím revize OOPP pro práce ve výškách. Jsem členem asociace CRAA – Česká asociace pro práce ve výškách, z.s. – Czech Rope Access Association.

Naším cílem je šíření osvěty mezi laickou, profesní i sportovní veřejností za účelem rozlišení mezi sportovním a pracovním lezectvím. Asociace nastavuje, udržuje a garantuje vysokou odbornou a bezpečnou úroveň aktivit ve výškách a nad volnou hloubkou v rámci ČR a dohlíží na dodržování nastavených standardů. Zároveň vedle Asociace existuje CRAA – Ústav bezpečnosti práce ve výškách, z.ú., který mj. spoluvytváří technické normy pro problematiku pohybu ve výškách.

Vlastními silami, případně ve spolupráci s kolegy z jednotlivých oborů provádíme i průzkumné, měřící a technické práce pod vodou, v podzemí a v nedýchatelném prostředí.

další informacecertifikace - kliknutím přejdete na web 3-strany

BOZP a PO - Robert Frdlík

nahorunahoru

Kontakty, zákonné informace, partnerské firmy

Kontakty

tel: 603 468 465

e-mail: robertfrdlik72@gmail.com

(kliknutím přejdete na web 3-strany)Fc

Zákonné informace

Provozovatelem obsahu www.bozpberoun.cz je Robert Frdlík, Neumannova 170, 267 01, Králův Dvůr, IČ: 45133069. Zápis v živnostenském rejstříku, vedeném u Městského úřadu Beroun, živnostenský odbor.

Partnerská firma

www.craa.cz - kliknutím přejdete na web 3-strany

BOZP a PO - Robert Frdlík

TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVAJÍ SOUBORY COOKIES.
Tento web však obsahuje odkazy (linky) pro přístup na jiné internetové stránky či webová úložiště, která mohou do Vašeho zařízení Cookies uložit. Naše firma dle zákona nekontroluje a nenese odpovědnost za Cookies z jiných webů, jichž není majitelem nebo jejichž Cookies nejsou bezprostředně či přímo ukládány během návštěvy našeho webu. Na veškeré odkazy či linky vedoucí mimo náš web do webových rozhraní či úložišť třetích stran, budete předem upozorněni názvem prokliku: "kliknutím přejdete na web 3-strany".

Mimosoudní řešení sporů - ADR. V případě, že dojde ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, lze podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu k určenému subjektu, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – odd. ADR, Štěpánská 15, 120 00, Praha 2 - web: www.coi.cz

2021 Petr Zíka - kliknutím přejdete na web 3-strany - Internetová a televizní reklama - pro firmu: BOZP a PO - Robert Frdlík - prevence rizik BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, požární ochrana, práce ve výškách a speciální technické práce, revize OOPP pro práce ve výškách - Beroun


nahorunahoru