TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEPOUŽÍVAJÍ PRO SVOU ČINNOST SOUBORY COOKIES.   
Tento web však obsahuje odkazy (linky) pro přístup na jiné internetové stránky či webová úložiště, která mohou do Vašeho zařízení Cookies uložit. Na veškeré odkazy či linky vedoucí mimo náš web do webových rozhraní či úložišť třetích stran, budete předem upozorněni názvem prokliku: "web 3-tí strany".

tel: 603 468 465, e-mail: robertfrdlik72@gmail.com,   Facebook

Kontakty

tel: 603 468 465

e-mail a Facebook: robertfrdlik72@gmail.com, Fc

Zákonné informace

Provozovatelem obsahu www.bozpberoun.cz je Robert Frdlík, Neumannova 170, 267 01, Králův Dvůr, IČ: 45133069. Zápis v živnostenském rejstříku, vedeném u Městského úřadu Beroun, živnostenský odbor.

Nabídka služeb

  • Prevence rizik BOZP, koordinátor BOZP na staveništi, požární ochrana
  • Práce ve výškách, výcvik a školení, speciální technické práce
  • Revize OOPP pro práce ve výškách, odborné kurzy v rozsahu od Osoby seznámené až po Výškový pracovník – Průmyslový lezec

Partnerská firma

www.craa.cz